home 070 390 50 34 mijn rsw
English Deutsche

Producten Puingranulaat

Veel materialen zijn geschikt om te worden gerecycled en kunnen vervolgens als secundaire bouwstof worden toegepast. Naast de recycling van puin tot menggranulaat, wordt betonpuin gerecyled tot een hoogwaardig toepasbaar toeslagmateriaal voor nieuw beton. Asfaltgranulaat en freesasfalt worden geschikt gemaakt voor hergebuik in nieuwe asfaltmengsels.
Voor de productie van deze hoogwaardige toeslag-materialen beschikken wij over een aparte puinbreek- en zeefinstallatie en worden de kwaliteitseisen door keuringen gewaarborgd.
RSW verzorgt de recycling van puin door dit materiaal in te nemen, te breken en opnieuw af te zetten aan wegenbouwbedrijven als funderingsmateriaal.
RSW maakt diverse soorten granulaat producten.
De meeste granulaten worden geproduceerd door middel van een (mobiele) puinbreekinstallatie.

Menggranulaat Asfaltgranulaat Betongranulaat Hydraulische menggranulaat

Ook de inname van oude asfaltverhardingen is mogelijk. Teervrij asfalt wordt hergebruikt in de asfaltproductie, teerhoudend asfalt wordt uit de keten verwijderd. Dit materiaal wordt afgevoerd naar een thermische reiniging.
De puinachtige afvalstoffen worden bewerkt tot secundaire bouwstoffen voor de beton-, weg- en grondbouw. De bewerking vindt plaats met de eigen stationaire breekinstallatie. Het gehele proces, van acceptatie tot levering van een partij granulaat, vindt plaats onder de richtlijnen zoals beschreven in de BRL2506.
Deze beoordelingsrichtlijn is gebaseerd op de RAW en het besluit bodemkwaliteit.