home 070 390 50 34 mijn rsw
English Deutsche

Producten Compost

Voor grote of kleine partijen groencompost , biedt RSW u hoogwaardige compost, uiteraard met certificaat. Dit is een product dat RSW vervaardigd van groenafval.

Milieuvoordeel

Door intensief gebruik van de grond vermindert het natuurlijk evenwicht en het is noodzakelijk dat evenwicht waar mogelijk te herstellen. De voordelen van het gebruik van groencompost zijn:

  • Bijdrage aan vermindering aan uitstoot van CO2 en aan het vastleggen van CO2 in de bodem
  • Tegengaan van verzuring en dichtslaan van de bodem
  • Verbetering van de waterhuishouding
  • Bijdrage aan een beter bodemleven
  • Afname van het gebruik van kunstmest.

Proces

Compost wordt samengesteld uit een mengsel van blad, riet, snoeiafval, maaisel en andere groenstromen. Goede groencompost bestaat uit een combinatie van een goede mix, beluchting, bevochtiging en het omzetten van de groencompost in wording. Na het zeven van het gecomposteerde groenafval blijft de compost en zogenaamd over-groen over. Dit over-groen gaat terug in het proces nadat de nevenverontreinigingen zijn verwijderd. Zo wordt het groenafval volledig gerecycled. Groencompost wordt opgeslagen om te rijpen waarna het klaar is voor gebruik. Ter voorkoming van kluitvorming en te zorgen voor een goede doseerbaarheid in en op de bodem, wordt de compost voor aflevering losgeslagen door een mengmachine.

Toepassing

  • Compost wordt toegepast in de land- en tuinbouw, bijvoorbeeld bij (fruit)telers en kwekerijen
  • Compost is bijzonder geschikt als voeding in sier- en moestuinen
  • Als vervanging van veen in potgrond. Hierdoor worden er minder kostbare natuurlijke veengebieden afgegraven.
  • Teelaarde voor de aanleg van plantsoenen en tuinen wordt verrijkt met compost. Zo is er voldoende bodemleven en humus aanwezig in de grond om garant te staan voor een gezonde en goede groei.

Op verzoek en op specificatie kunnen extra voedingsstoffen worden toegevoegd.