home 070 390 50 34 mijn rsw
English Deutsche

Inname Asfalt

Vrijgekomen asfalt wordt door ons zorgvuldig gecontroleerd op teerhoudendheid, verontreinigingen en overige stoorstoffen. Een correcte inname van oud asfalt garandeert een kwalitatief goed eindproduct. Teervrij asfalt kan aangeleverd worden als frees en/of schollen.
Materiaal afkomstig van opgebroken wegverhardingen en voor 99% bestaand uit warmbereid asfalt.
Gebroken teervrij asfalt met de juiste kwaliteitscontrole wordt verwerkt in de productie van nieuw asfalt cq toegepast als fundatiemateriaal