home 070 390 50 34 mijn rsw
English Deutsche

Energie Windenergie

In de RSW strategie heeft windenergie, zowel op land als op zee, een belangrijke positie. Duurzaam opgewekte elektriciteit gaat een steeds groter deel van de totale levering uitmaken. RSW stelt zich dan ook tot doel: volledige duurzame energievoorziening in 2030.
In 2013 verwachten de samenwerkende energiemaatschappijen dat al circa 20% van de geleverde elektriciteit duurzaam is, en in 2020 moet dat gegroeid zijn naar 70%. Daarbij ligt de focus op wind en biomassa ondersteund met gascentrales in de overgang naar volledig duurzame levering.

Wij streven ernaar om de doelstellingen voor duurzame productie in te vullen met 70% 'eigen' productie en 30% via meerjarige inkoop.
RSW geeft de voorkeur aan het gezamenlijk ontwikkelen van productie, zowel grootschalig als op een beperkte schaal. Maar ook door samenwerkingsvormen willen wij elektriciteitsproductie uit wind sneller laten ontwikkelen.

Windenergie is schoon en past in het maatschappelijke streven naar een duurzame energievoorziening. Voor windenergie is geen brandstof nodig en het vervuilt ons milieu niet.

Nederland heeft met wind een onuitputtelijke en schone energiebron in handen. Het waait dagelijks in grote delen van Nederland. Ter vergelijking: Nederland heeft bijvoorbeeld meer wind per vierkante kilometer dan Duitsland.

Windenergie is een bewezen en betrouwbare techniek. Nu al leveren windturbines in Nederland jaarlijks genoeg stroom voor 1,2 miljoen milieubewuste huishoudens. Dat kan nog veel meer worden