home 070 390 50 34 mijn rsw
English Deutsche

Inname Bouw- en sloopafval

Omschrijving van de afvalstroom: Puin met bijmengingen overig bouw en sloopafval zoals glaswol, steenwol, polystyreen (geëxtrudeerd), polystyreenkorrels, tempex (polystyreen).
Hoofdbestanddelen: Metselpuin, betonpuin, grond, zand.
Incidentele bijmenging van: Overig bouw- en sloopafval zoals lijm, hout, gips, glas, metalen.

Bouw- en sloopafval (BSA) is een gemengde stroom die vrijkomt bij bouw-, renovatie- en sloopwerkzaamheden. BSA wordt middels afvalsorteerinstallaties uitgesorteerd in waardevolle stromen, zoals hout, metalen en plastics.