home 070 390 50 34 mijn rsw
English Deutsche

Duurzaam People, planet en profit

People

Eigen medewerkers

De eigen medewerkers zijn het kapitaal van RSW. Zij zorgen voor de continuïteit en de groei van onze onderneming. De medewerkers krijgen dan ook volop de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en kennisvermeerdering. Tijdens de functioneringsgesprekken kunnen de medewerkers aangeven op welke werkvlakken zij zich willen ontwikkelen. Op basis van deze gesprekken worden opleidingsplannen gemaakt en uitgevoerd. Hierdoor worden de medewerkers gestimuleerd om te blijven leren. Dit vertaalt zich in een laag personeelsverloop.

Daarnaast zet RSW zich in voor een zo open mogelijke communicatie binnen alle lagen van de organisatie. Fouten zijn menselijk en kunnen op deze manier opgevangen worden, met als doel er iets van te leren.

Omgeving

RSW hecht veel waarde aan een positief imago en wil haar omgeving zo min mogelijk belasten. Door efficiënte uitvoeringsmethodieken en heldere communicatie met de omgeving wordt het overlast tot een minimum beperkt.

De selectie van toeleveranciers vindt plaats op basis van prijs én kwaliteit. RSW wil bij het inkoopproces geen enkele partij benadelen en koopt zoveel mogelijk fair trade in. Daarbij hebben producten voorzien van een milieukeurmerk onze voorkeur.

Planet

Reductie CO2 uitstoot

RSW streeft naar maatschappelijk profijt en milieuvriendelijke producten en diensten. Er wordt hard gewerkt aan het reduceren van CO2 uitstoot. Het verlengen van de levensduur van de projecten is daarbij een belangrijk speerpunt. Een langere levensduur heeft uiteindelijk een positief effect op de CO2 uitstoot en hierdoor wordt de overlast in de omgeving tot een minimum beperkt.

Reductie afvalstromen

Recycling staat bij RSW vanzelfsprekend hoog in het vaandel. Door het hanteren van gedetailleerde ontwerpen en het zorgvuldig inkopen van materialen wil RSW de afvalstromen zo veel mogelijk beperken. De inkomende afvalstromen worden vrijwel volledig gerecycled, danwel nuttig toegepast.

Optimaal logistiek proces

RSW streeft naar een optimaal logistiek proces. Transport van afvalstoffen wordt tot een minimum beperkt. Medewerkers worden bij de keuze van een vervoersmiddel, en de inzet hiervan, gestimuleerd rekening te houden met de CO2 uitstoot.

Profit

Innovatie

Innovatie is voor RSW een belangrijk speerpunt. Door het bundelen van talenten, enthousiasme en doorzettingsvermogen in combinatie met logisch nadenken, levert RSW innovatieve oplossingen. Deze oplossingen zijn naast innovatief vaak ook één van de eenvoudigste én voordeligste variant. Hier wordt gebruik gemaakt van de ‘lifecycle cost’-benadering.

Vertrouwen

RSW wil een betrouwbare partner zijn voor zowel haar opdrachtgevers als medewerkers. Het principe afspraak is afspraak en het meedenken met de opdrachtgever is daar een belangrijk onderdeel van. Op basis van vertrouwen ontstaat er ruimte voor het aandragen van alternatieve/innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken.

Veiligheid

RSW heeft voortdurend aandacht voor de veiligheid en gezondheid van zowel de medewerkers als de omgeving. Tijdens voorlichtings- en introductie bijeenkomsten, zowel intern als extern, komen deze onderwerpen dan ook veelvuldig aan bod.

Maatschappelijke betrokkenheid

RSW is zich erg bewust van de samenleving om haar heen. Onze maatschappelijke betrokkenheid uit zich door het geven van steun en medewerking aan allerlei particuliere initiatieven.