home 070 390 50 34 mijn rsw
English Deutsche

Producten Biomassa

Biomassa is organisch materiaal dat wordt ingezet als biobrandstof en vervanging van fossiele brandstoffen. Geschikte stromen worden geselecteerd middels nauwkeurig gecontroleerde inzameling.
Het snoeihout wordt gescheiden van de andere groene stromen en vrijgemaakt van verontreinigingen. Vervolgens wordt het snoeihout gechipt of verkleind in de fractie naar wens van de klant.

Biomassa is te leveren in de vorm van:

Shreds 20-100 tot 20-300
Chips (snoei- en bos/chips)

De voordelen van biomassa zijn o.a. een milieuverantwoorde verwerkingsmethode, continu leverbaar en een homogene kwaliteit.

De toepassingsgebieden van biomassa zijn warmte en elektriciteitscentrales welke een aanzienlijke bijdrage leveren aan CO2 reductie.