home 070 390 50 34
English Deutsche

Activiteiten Grondbank

De grondbank van RSW is gespecialiseerd in het hergebruik van licht verontreinigde grond en bouwstoffen.

RSW bemiddelt tussen marktpartijen en zorgt voor de opslag, handling en bemonstering van (licht) verontreinigde grond, ongeacht de omvang van de partij en de beschikbare analysegegevens. Acceptatie vindt eventueel plaats op basis van vooraf beschikbare gegevens.

Wij bemiddelen ook tussen marktpartijen en dragen zorg voor alle gecertificeerde administratieve afhandelingen.

Ook kunnen wij de partij keuren. Indien uit de keuring blijkt dat een partij niet voldoet aan de richtlijnen voor hergebruik, dan bieden wij verantwoorde verwerkingsalternatieven aan.

Verder leveren wij diensten zoals:

  • overname, levering en (tijdelijke) opslag van licht verontreinigde grond en bouwstoffen
  • zeven
  • depotbeheer
  • advisering, begeleiding en afhandeling van procedures
  • NL-BSB Keurmerk/9335-1